اطلاعیه 6 - قابل توجه پژوهشگران - تغییر تاریخ برگزاری
1398/12/26

قابل توجه پژوهشگران گرامی
به دلیل رعایت ایمنی و سلامت شرکت کنندگان از ابتلا به بیماری کرونا تاریخ برگزاری کنفرانس به شهریور ماه 1399 تغییر یافت.
باتوجه به تغییر تاریخ کنفرانس گواهی موقت برای اندسته از پژوهشگرانی که نیاز به گواهی دارند صادر می شود.


راهنمای صدور گواهی موقت

 


تاریخ برگزاری کنفرانس: شهریور ماه 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 مرداد ماه 1399
آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 15 مرداد ماه 1399