آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
1398/10/01

پورتال اولین اجلاس بین المللی " فرصت های سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.